Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Uddannelsen til SOS-mor

Empati og sociale kompetencer er mindst lige så vigtigt i et barns liv som at lære at stave og regne. På SOS Børnebyernes træningscentre uddannes de kvinder, der får ansvaret for børnene i en SOS-familie. Jobbet er krævende, og kvinderne er igennem en grundig uddannelse. Vi har besøgt uddannelsescentret i Filippinerne.

Der står emotionel intelligens på dagens skema for de kommende SOS-mødre på træningscentret i Manila. Foto: Maja Brand.

En SOS-mor med sin dreng i børnebyen i Hanoi.
Foto: Benno Neeleman.