Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

CISU-støttede projekter

SOS Børnebyerne og CISU arbejder sammen om projekter for udsatte børn og deres familier.

Piger fra den nærliggende landsby går i daginstitution i SOS-Børnebyen, Akkampeti i Indien. Foto: Dominic Sansoni.