Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

CISU-støttede projekter

SOS Børnebyerne og CISU arbejder sammen om projekter for udsatte børn og deres familier.

Med midler fra CISU støtter og uddanner SOS Børnebyerne plejefamilier som denne familie fra Chanika, Tanzania. Foto: Marie Amalie Høst.