Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kedija og Tadelech insisterer på børns ret til medbestemmelse

Børn skal høres. I Etiopien arbejder SOS Børnebyerne med to projekter, der skal skabe rammerne for bedre inddragelse af børn. Her kan du møde Kedija og Tadelech, der begge kæmper for deres ret til medbestemmelse.

Tadelech (anden fra højre) og hendes venner lærer at dyrke jorden på en mere bæredygtig måde, så de kan give den vigtige viden videre til deres forældre.
Foto: Alea Horst Young

Kedija bor i en børneby i Etiopien. Her er hun medlem af børneparlamentet for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, der påvirker hendes og andre børns liv i børnebyen.

Tadelech er med i et projekt, så hun kan lære sine forældre, hvordan de tilpasser sig klimaforandringerne.

Foto: Alea Horst Young