Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Thyda og Dara fra Cambodja
boede i mange år på gaden med deres bedstemor

Biologiske søskende bliver sammen
SOS Børnebyerne forsøger så vidt muligt altid at holde biologiske søskende samlet. For sammen kan søskende bearbejde og værne om deres fortid og opbygge en fælles fremtid.
Læs om vores arbejde