Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Søstrene Anh og Die fra Vietnam
mistede mor og far med bare en dags mellemrum

Biologiske søskende bliver sammen
SOS Børnebyerne forsøger så vidt muligt altid at holde biologiske søskende samlet. For sammen kan søskende bearbejde og værne om deres fortid og opbygge en fælles fremtid.
Læs om vores arbejde