Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Alle børns rettigheder

SOS Børnebyerne arbejder for børns ret til omsorg i et trygt og kærligt hjem, hvor de bliver set og hørt. Derfor er Børnekonventionen afgørende for vores arbejde. Regelsættet er med til at pege på, hvilke børn der har brug for hjælp, og hvordan vi bedst hjælper de børn og sikrer deres rettigheder.

Børnekonventionen

Børnekonventionens artikler opdelt i fire områder:

Børns grundlæggende rettigheder

Artikel: 1-2-6-7-8-9-10-16-23-24-25-26-27

Dette område handler om børns grundlæggende rettigheder, som for eksempel børns ret til sund mad, rent drikkevand, lægehjælp og et trygt hjem med kærlige omsorgspersoner.

Børns ret til udvikling

Artikel: 17-28-29-31-42

Dette område handler om børns ret til udvikling, som for eksempel børns ret til fritid og leg, en god uddannelse og muligheden for at finde information på egen hånd.

Børns ret til beskyttelse

Artikel: 3-5-11-18-19-20-21-22-32-33-34-35-36-37-38-39-40

Dette område handler om børns ret til at blive beskyttet og passet på. Det betyder for eksempel, at børn skal beskyttes mod krig, vold, misbrug og udnyttelse.

Børns ret til medbestemmelse

Artikel: 12-13-14-15-30

Dette område handler om børns ret til medbestemmelse, som for eksempel børns ret til at få indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv.