Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS-moren fremmer børnenes sundhed i det daglige

SOS-moren er børnenes primære omsorgsperson i det daglige. Hendes kærlighed og konstante tilstedeværelse er med til at hele børnenes traumer.

Det daglige arbejde for at sikre børnenes fysiske og mentale sundhed sker primært via SOS-moren. Det er hende, der holder øje med symptomer på sygdom og også lærer børnene om ernæringsrigtig kost og god hygiejne.

SOS-moren giver børnene omsorg, ros og relevante alderssvarende pligter – præcis som andre forældre.

Hun sørger også for, at børnene får sund og nærende mad og sikrer, at de har adgang til sundhedspleje og regelmæssige sundhedstjek.