Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Siden den første børneby blev åbnet i 1949, har SOS Børnebyerne været på en lang udviklingsrejse. I årevis var arbejdet koncentreret om børnebyen og de forældreløse børn. Senere og især op gennem 80’erne bredte arbejdet sig også til det omkringliggende samfund uden for børnebyerne. I dag hænger de forebyggende indsatser helt naturligt sammen med vores øvrige indsatser i for eksempel børnebyerne. Ved at støtte udsatte familier med hjælp til selvhjælp i form af uddannelse, låne-spare-grupper og jobtræning kan vi forebygge, at børn står alene tilbage og har brug for en permanent plads i børnebyen hos en ny familie.

Skræddersyet hjælp

SOS Børnebyerne tror på, at børn har det bedst i deres biologiske familie, hvis altså de tilstrækkelige fysiske og psykiske ressourcer er tilstede. Derfor vil vi forsøge at hjælpe udsatte familier med at komme på fode igen. Hvordan hjælpen ser ud, afhænger af den enkelte families behov.

I mange østeuropæiske lande som Letland, Rumænien og Grækenland har familierne oftest brug for psykologisk støtte, familierådgivning og jobtræning, så forældrene bliver i stand til at finde et arbejde og få en fast indkomstkilde. I fattige lande i Afrika og Asien har familierne typisk brug for akut støtte i form af mad og vand, adgang til medicin og lægehjælp samt skolelegater, så familiens børn kan komme i skole.

Hjælp udsatte børn

Målet med SOS Børnebyernes forebyggende arbejde er, at familierne inden for en kort årrække skal blive i stand til at klare sig selv. Derfor er det primære fokus, når familiens mest basale behov er dækket, at give forældrene hjælp til selvhjælp, så de på sigt kan klare sig selv og være uafhængige af hjælp udefra.

Som fadder for et barn en eller en børneby hjælper du samtidig udsatte familier i lokalsamfundet. Størstedelen af dit bidrag går til dit fadderbarn eller børneby, mens en mindre del går til vores forebyggende arbejde med udsatte familier.

Hjælp et udsat barn – bliv fadder

Sprogkursus og syfærdigheder til Mimi

Delphine fik jord og dyr

Corona truede Amirs familie

Hjælp til flygtninge

Hjælp udsatte og forældreløse børn. Som SOS-fadder hjælper du både børn i børnebyen og i lokalsamfundet. Jeg vil gerne være fadder for: