Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kassaech

KASSAECH TOG KEVIN TIL SIG

Kassaech bor i et fattigt slumkvarter i Hawassa. Hun er enke og mor til fem børn. Tre af dem er hendes egne – to andre har hun taget i pleje. Det ene af hendes plejebørn er 14-årige Kevin.

Foto: Lars Just

Vil du vide mere om at være frivillig?

Charlotte Henriques, Senior Volunteer Manager