Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Sådan kommer et barn til børnebyen

SOS Børnebyerne samarbejder med lokale myndigheder for at sikre, at de børn, der har mest brug for en ny familie, får hjælp. Det kan være et svært job.

I Sydamerika kommer børnene oftest til børnebyen på grund af svigt og vold i familien. Ifølge FN er Sydamerika verdens mest voldelige kontinent.
Foto: Jens Honoré

I Asien kommer børnene oftest til børnebyen på grund af natur-katastrofer. Eller fordi deres forældre af forskellige årsager har forladt dem. Da tsunamien ramte Asiens kyster i 2004, blev op mod 300.000 mennesker slået ihjel.
Foto: Lars Just

I Afrika kommer børnene oftest til børnebyen på grund af fattigdom, sygdom og krig. Ifølge FN har 15 millioner børn i afrikanske lande syd for Sahara mistet én eller begge deres forældre til aids.
Foto: Thomas Schytz larsen

I Europa kommer børnene oftest til børnebyen på grund af svigt og misbrug i familien. Eller fordi deres forældre har forladt dem af frygt for at blive udstødte, som det sker i flere østeuropæiske lande.
Foto: Reinhard Winkler

Forebyggende arbejde kan også hjælpe

Rundt om i verden oplever SOS Børnebyerne af og til, at forældre eller slægtninge forsøger at få en børneby til at tage imod børn, som familien godt selv kan tage sig af.

”De ved, at børnene får en tryg opvækst og en god uddannelse hos os, derfor prøver de. Men vi bliver nødt til at sige nej til dem,” siger Davone Phaphonxay, direktør for børnebyen i Luang Prabang i Laos.

Nogle af disse børn lykkes det alligevel SOS Børnebyerne at hjælpe gennem vores forebyggende arbejde til udsatte familier, hvor børnene bliver i deres biologiske familie. Vores forebyggende arbejde handler om at styrke forældrenes mulighed for selv at drage omsorg for og forsørge deres børn.

Find svar på dine spørgsmål her

Ofte stillede spørgsmål

Stopper fadderskabet, når barnet fylder 18 år?

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på en anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Hvad sker der efter, jeg har oprettet min tilmelding?

Når du har tilmeldt dig som SOS-fadder, går vi straks i gang med at matche dig med dit fadderbarn.

Det tager typisk 1-2 dage. Så snart, du har fået tildelt et fadderbarn, sender vi dig en e-mail med lidt information om barnets navn, alder og hvor i verden, barnet bor.

Som SOS-fadder modtager du en velkomstmappe cirka 10 dage efter, at vi har modtaget din tilmelding som SOS-fadder.
Du modtager også to årlige rapporter (sommer og vinter), hvor du kan følge med i, hvordan det går med dit fadderbarn eller din SOS-børneby.

Derudover sender vi dig bladet SOS Børneliv fire gange om året, og har vi din e-mail adresse, vil du løbende modtage informationer fra os via e-mail.
I SOS Børneliv og e-mails kan du læse om SOS Børnebyernes arbejde, udvikling og meget mere. Læs mere om, hvad du kan forvente at modtage her.

Hvor længe er man SOS-fadder?

Et SOS-fadderskab har ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.
Derfor har børnene i SOS-børnebyerne flere faddere, så deres fremtid i børnebyen er sikret.

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne.
På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt  med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. Et SOS-barn bor for så vidt muligt i en SOS-familie, hvor moderen og børnene har samme religion, så børnene har mulighed for at lære traditioner og ritualer.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med. Desuden kræver et frit valg en grundlæggende viden om forskellige religioner.

Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, og i Sri Lanka er der kristne, hinduer, muslimer og buddhister.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Har du spørgsmål?