Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Undervisning

Alle børn har ret til undervisning. Men virkeligheden er, at 59 millioner børn ikke kommer i skole på grund af fattigdom, kultur og tro, krig og katastrofer. Med en uddannelse står barnet på et styrket fundament i livet. Uddannelse er med andre ord den sikreste vej ud af fattigdom.
Foto: Kristin Svorte

Tigist fra Etiopien blev undervist over radioen under skolernes månedlange lockdown i 2020. 24 millioner børn i skolealderen forventes ikke at komme tilbage på skolebænken på grund af pandemien.
Foto: Nigus Hailu

Hvile

Alle børn har ret til at kunne lege og til at kunne hvile sig. Leg og hvile er vigtige byggesten til at
vokse, blive klogere og stærkere – både fysisk og mentalt.
Foto: Vincent Tremeau

Leg og læring

Leg kan hele de dybeste sår. Når krig og katastrofe spolerer alt det trygge, sørger SOS Børnebyerne som noget af det første for børnevenlige områder med plads til leg og læring.
Foto: Lars Just

Alle børn har ret til at vokse op i et trygt og kærligt hjem med omsorgsfulde voksne, der passer på dem
Foto: Lars Just