Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Babus liv var et helvede

Sårbar og sulten levede lille Babu en kummerlig tilværelse på gaden i Nepal, hvor han blev taget til fange af menneskesmuglere. I dag har Babu fået et trygt og kærligt hjem i en SOS-børneby - og trods de mange voldsomme oplevelser er han langsomt men sikkert ved at få tilliden til omverden tilbage igen.

Jeg vil gerne være SOS-fadder