top

SOS-fadder for et barn

Du kan gøre en verden til forskel for et forældreløst eller udsat barn

Som fadder for et SOS-barn hjælper du et navngivet forældreløst eller udsat barn til et nyt liv og en tryg barndom i en SOS-børneby med en mor, en familie og et kærligt hjem. Din hjælp sikrer også barnet en uddannelse, som bidrager til en meningsfuld tilværelse.

For et barn der har haft en svær start på livet, er behovet for en tryg barndom enorm. I børnebyen hjælpes barnet til at genvinde tilliden til voksne og omverdenen.

Du støtter med 225 kr. om måneden via Betalingsservice og følger et barns liv i en børneby. Husk, at du kan trække dit bidrag fra i SKAT.

Tak, fordi du gør en forskel og hjælper et af de børn, som har allermest brug for det.Som SOS-fadder for et barn

 

 
 
…vælger du selv, hvor i verden du vil støtte. Der er ingen binding, og du kan til enhver tid framelde dig fadderskabet
 

 
…kan du besøge dit SOS-barn i børnebyen
 

 
…modtager du en rapport fra børnebyen 2 gange om året og 1 billede af dit SOS-barn en gang om året.
 

 
…modtager du 4 gange om året SOS-Nyt. Her kan du se resultaterne af din støtte
 

SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer og arbejder i mere end 130 lande. Siden 1949 har SOS Børnebyerne arbejdet på at sikre forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem og en tryg opvækst i en familie og en SOS-børneby. SOS Børnebyerne arbejder også forebyggende med at styrke og støtte udsatte familier.
Desuden driver SOS Børnebyerne også egne børnehaver, skoler, tekniske skoler og lægeklinikker, hvis der ikke findes tilsvarende muligheder i SOS-børnebyens lokalområde.
Uafhængigt af politiske og religiøse interesser arbejder SOS Børnebyerne også for at få verdens ledere og lande til at respektere børns rettigheder. Det sker ved at tale forældreløse og udsatte børns sag over for regeringer, myndigheder og andre magthavere både nationalt og internationalt.
 

En SOS-børneby består af 10-15 familier, der har hvert sit hjem. En familie består af en SOS-mor og op til 10 børn. Familien og barndomshjemmet danner rammen om barnets hverdag og opvækst. SOS-moderen står for den daglige omsorg og har ansvaret for familiens husholdning og økonomi. Hvis flere børn kommer fra samme biologiske familie, bor de også sammen i SOS-familien. Børnene lærer at tage ansvar og passe på hinanden som søskende.  Alle SOS-børn får også grundlæggende skolegang og får muligheden for at videreuddanne sig.
SOS-børnene får med alderen gradvist mere ansvar for at kunne udvikle sig til uafhængige voksne. Som 14-15-årige flytter de fleste børn over i SOS-ungdomshuse, hvor de lærer at klare sig selv. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en uddannelse.

Ja, det kan du, men det er på ingen måde et krav, at du skriver breve til fadderbarnet, ligesom det ikke er et krav, at barnet svarer på dine breve. Mange faddere har dog stor glæde ved at sende breve eller postkort til deres SOS-barn, og børnene er glade for at modtage post. Når du skriver, skal du huske, at dit fadderbarn i langt de fleste tilfælde er fra en anden kultur end din egen. Så fortæl om ting, barnet kan forholde sig til, f.eks.:
• Klima. Et billede af et vinterlandskab med sne gør stort indtryk på børn i Afrika eller Asien
• Skolegang. Alle SOS-børn kender til lektier, leg i skolegården og klassekammerater
• Familiemedlemmer, fødselsdage og traditioner
Hvis du vælger at skrive et brev til dit fadderbarn, skal det være på et af de sprog, som er angivet i SOS-børnebyens beskrivelse, som du modtager, når du får oplysningerne om barnet. Heraf fremgår også adressen, du skal skrive til. Du skriver til landets nationale SOS-kontor, så du skal huske at angive barnets og SOS-børnebyens navn.
Brevene bliver som regel oversat til lokalsproget på det nationale kontor, så det letter arbejdet for de lokale medarbejdere, hvis brevene er korte og skrevet med almindelige ord og vendinger.
Du kan ikke forvente at få et svar fra dit SOS-barn, når du har sendt et brev. Du modtager dog en bekræftelse, hvis du sender et brev eller en pakke – Denne bekræftelse får du ikke, hvis du sender postkort.
 

Vi har konstant fokus på at holde vores udgifter nede, og vi har som målsætning, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges på administration. I 2015 gik kun 5,8 procent til administration.

Administration er nødvendig for at sikre at pengene når frem og at faddere og andre bidragydere, får de informationer, de har brug for. 
SOS Børnebyerne bruger desuden penge på at samle penge ind. Når vi bruger penge på indsamling, har vi en målsætning om at få mindst fem kroner ind, hver gang vi bruger en krone.

Når du er fadder, sender vi pengene direkte til børnebyerne flere gange om året. Kun 10 pct. af fadderskabsbidraget går til administration; 90 pct. af dit fadderbidrag går til projekterne. Det tal er fast, uanset hvordan det samlede årsregnskab, der offentliggøres det efterfølgende år, ser ud.
Vigtigt dansk bidrag
Danmarks bidrag er af stigende betydning for det internationale arbejde. Presset på SOS Børnebyernes projekter skærpes på grund af stigende fødevarepriser.
Desuden har SOS Børnebyerne en international strategi om at hjælpe flere børn gennem en forebyggende indsats og udvikle modtagerlandenes egen kapacitet til at tage sig af børnenes behov.
I 2015 var der på kontoret i København 48 lønnede medarbejdere og et stort antal frivillige, som arbejder med programmer, fundraising og kommunikation.
Vi følger pengene
Uanset om du støtter et barn, en SOS-børneby eller et projekt, er der mulighed for at følge, hvordan pengene gør gavn. SOS Børnebyerne kontrollerer både lokalt og internationalt, at pengene når frem. Alle nationale SOS-organisationer er underlagt fælles politikker, som fastslår nul-tolerance over for korruption.
Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.
Læs den seneste årsberetning her 
 

 Fadderskaber er en af de mest anskuelige måder at hjælpe på. Fordi en fadder følger et enkelt barn eller en enkelt børneby og løbende får informationer, er det nemt at se, at pengene faktisk hjælper.
Det er også en langsigtet måde at hjælpe på. En fadder støtter ofte sit SOS-barn helt frem til, at barnet er færdigt med sin uddannelse og kan klare sig selv.
Endelig sætter fadderskaber ansigter på, både hos barnet og hos den danske fadder. Vi tror på, at kontakt mellem mennesker er med til at skabe forståelse for andre kulturer og bånd mellem forskellige lande.
For SOS-børnene er det vigtigt at vide, at der er mennesker på den anden side af kloden, som interesserer sig for deres liv og udvikling. De danske faddere har mulighed for at følge et barn og en børneby igennem mange år og derved få indblik i andre kulturer og måder at leve på.
 

Nej, du kan opsige dit fadderskab fra den ene dag til den anden, enten telefonisk eller skriftligt. SOS Børnebyerne har tilrettelagt vores arbejde sådan, at både SOS-børnebyer og SOS-børn har mere end én fadder, så børnene stadig er økonomisk sikret.
 

Bliv SOS-fadder for et barn

For 225 kr. om måneden giver du et forældreløst eller udsat barn en tryg barndom og en fremtid. 

/* pageName= Bliv SOS-fadder for et barn pagePrefix= breadCrumb=Home / Støt nu / Bliv SOS-fadder for et barn mainDomain=sosbornebyerne.dk langIdentifier=DK,dk */